logo Samuelschool

Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee leden van de ouders en twee leden van het personeel. De leden voor de raad worden gekozen indien er voldoende kandidaten zijn. Vanuit het bestuur treedt de directeur op als contactpersoon en is bij de vergaderingen aanwezig. De raden hebben een adviesbevoegdheid. In de regel worden de vergaderingen samen begonnen en is het tweede deel van de vergadering voor de raden afzonderlijk. Aan de orde komen diverse agendapunten in het belang van de leerlingen, ouders, personeel en de organisatie van de school. Inbrengen van agendapunten kan schriftelijk bij de secretaris van de raad.

De medenzeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:
Leden namens de ouders:
Mw. B. Hoogendoorn (ZML)
Mw. A. Boon (Gedrag)
Leden namens het personeel:
Marijke Dingemanse (ZML)
Helene Kasbergen - Secretaris (Gedrag)

De MR is via het volgende emailadres te bereiken: mr@samuelschoolgouda.nl


© 2021 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring