ANBI status

De Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad waartoe de Samuëlschool behoort, is door de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan onze school fiscaal aftrekbaar.

RSIN-nummer: 860041335

Meer informatie over de ANBI

Alle informatie met betrekking tot de doelstelling van onze organisatie, de samenstelling van het bestuur en de verantwoording vindt u in ons jaarverslag. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de stichting.

© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring