logo Samuelschool

Groepen

Op onze school kennen we verschillende groepen. Voor elke leerling wordt gezocht naar de groep waarin hij of zij het beste past.

Hieronder stellen de leerkrachten van de verschillende groepen hun groep aan u voor.

De Tulp


 Wij zijn de groep met de jongste kinderen. De jongste is 4 jaar en in de Tulp kun je blijven tot en met de 7-jarige leeftijd.
Wat wij vooral doen is bouwen aan een veilige en uitdagende leeromgeving. Met op Tulpleerlingen afgestemd maatwerk.
We trainen met zelfredzaamheid, spelenderwijs rekenen, uitbreiding van de woordenschat. Naast Bijbelverhalen leren we christelijke liederen en psalmen aan.
We hebben na elke les een ontspanningsmoment. Die ontspanningsmomenten worden ingevuld met buiten spelen, hoekenspel, muziekje luisteren en dergelijke. Hier genieten de kinderen van. De groepsgrootte is 10 kinderen, en we werken met 3 jufs.

De Lelie


In de Lelie groep zitten leerlingen in de leeftijd van ongeveer 7-10 jaar. 's Ochtends zijn we in deze groep vooral bezig met de leerlijnen: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen en met het aanleren hoe je moet leren. Dit doen we in twee of drie verschillende groepen. We letten hierbij vooral op de wijze waarop de leerling leert en zich de leerstof eigen maakt. In de middag leren we de doelen die horen bij natuur, mens en maatschappij, muziek, handvaardigheid enz.
We bieden in de Lelie groep thematisch onderwijs aan. We willen op deze manier de leerstof dichter bij de leerlingen brengen. Het is belangrijk dat het thema betekenisvol is voor de leerlingen. Als het thema dicht bij de leerlingen staat, zien we dat de leerlingen betrokken zijn en meer over het thema willen weten.
We zorgen voor een veilige omgeving waarin de sociale vaardigheden van de leerlingen uitgebreid aandacht krijgen. We leren gedurende de dag om goed met anderen en onszelf om te gaan.

De Klaproos


Groep ‘de Klaproos’ is een groep met leerlingen die hier hun laatste jaren in het SO onderwijs doorbrengen. De leerlingen hebben een kalenderleeftijd van 6 t/m 12 jaar. In de groep werkt een leerkracht dagelijks met een onderwijsassistente. Wanneer dit nodig is krijgen de leerlingen ondersteuning op logopedisch gebied of fysiotherapie.
In de groep werken we met een dagritme. De picto’s geven aan wat het dagprogramma is. Daarnaast zijn er weektaken voor de leerlingen. Op het bord hangen picto’s van de taken met daarbij de pasfoto van de leerling.
Om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten, oefenen de oudere kinderen van de groep met praktisch werk (schoonmaken, boodschappen doen e.d.) maar oefenen we ook gezamenlijk door bijv. de eigen lunch klaar te maken.
De leerlingen in de Klaproos krijgen schoolse vaardigheden aangeboden op hun eigen niveau. De nadruk ligt op vijf leerlijnen: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, spelontwikkeling en leren leren. In de Klaproos wordt thematisch onderwijs aangeboden. Door betekenisvol onderwijs aan te bieden willen we zo aansluiten bij het kind. Dat betekent dat de leerlingen zoveel mogelijk leren door doen.
De sociaal emotionele vaardigheden zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Naast lessen over emoties en gevoelens worden de vaardigheden zoveel mogelijk aan de dagelijkse praktijk gekoppeld. Iedere dag is iemand ‘kei van de dag’. Aan het einde van de dag mogen een paar leerlingen complimenten geven aan de ‘kei van de dag’.
In de Klaproos is er aandacht voor wat het kind nodig heeft. Een veilige omgeving is betrouwbaar en voorspelbaar en zo kunnen de leerlingen zich emotioneel ontwikkelen. Door de leerlingen te betrekken bij veranderingen of nieuwe gebeurtenissen extra voorbereiding te geven. Tijd, rust en ruimte zijn hiervoor belangrijk.

De Jasmijn


In de Jasmijn leren wij door veel praktisch bezig te zijn. We vinden het fijn als er visuele ondersteuning is.
Dat betekent dat alles wordt uitgelegd met gebaren, pictogrammen en plaatjes. We leren zelfstandig werken, zorgen voor onszelf en voor elkaar en we werken hard voor alle vakken.
We leren bijvoorbeeld rekenen, lezen, schrijven en praktisch werk. Bij praktisch werk leren we schoonmaken, opruimen en kleine klussen doen. Terwijl we daarmee bezig zijn leren we ook nog om hulp vragen, doorzetten en nog veel meer!
We vinden het heel fijn om met elkaar te werken aan alle vaardigheden die we nodig hebben later, waardoor wij goed met andere mensen kunnen praten en zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Hier werken wij heel hard voor!

De Krokus


Wij zijn de Krokus. Deze groep bestaat uit leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. De kern van deze groep is rust en duidelijkheid, samengevat in één woord: structuur. Deze structuur bieden we door gebruik te maken van een vast dagritme, visueel gemaakt met picto's. Daarnaast werken we bij elke activiteit met de methode 'Geef me de vijf' (Wat, waar, wanneer, wie en hoe) en zetten we de time-timer in voor elke activiteit zodat de leerlingen weten hoe lang het duurt. Bijzonder in het dagritme zijn de vaste rustmomenten. De leerlingen kunnen dan tot rust komen door een ontspannende activiteit, zoals muziek luisteren, kleien of schommelen. Door het bieden van de rustmomenten komt dit het welbevinden ten goede zodat de leerlingen beter kunnen deelnemen aan de cognitieve en expressieve activiteiten. 's Ochtends bieden we de cognitieve vakken aan zoals rekenen, lezen en taal. 's Middags worden de expressieve vakken aangeboden, zoals muziek en handvaardigheid.

De Zonnebloem


In de Zonnebloem zitten leerlingen die de leerroute ‘Praktisch’ volgen. In deze groep is geen leeftijdsgrens, alle leerlingen met deze leerroute komen in aanmerking. Binnen onze school wordt de Zonnebloem ook wel de ‘praktische groep’ genoemd. Dit houdt in dat alle leerelementen op een praktische, concrete, betekenisvolle manier worden aangeboden. Bij leerlingen van de SO leeftijd is dit vooral spelend in één van de hoeken of met ander spelmateriaal. Bijvoorbeeld door de stukken rails van de duplotrein te tellen. Voor leerlingen van de VSO leeftijd verschuift de focus naar het leren van praktische vaardigheden en het ontwikkelen van een goede werkhouding. Zo oefenen we bijvoorbeeld het tellen tijdens het opvouwen van handdoeken. We bereiden de leerlingen voor op de overstap van school naar dagbesteding. Vanaf 14 jaar maken de leerlingen kennis met LOL-stage (Leren Op Locatie). Om werknemersvaardigheden te ontwikkelen gaan de leerlingen tijdens LOL-stage naar een locatie buiten de school. Dit voelt echt aan als ‘werk’. Zij gaan bijvoorbeeld schoonmaken in een kerkgebouw. Om ervoor te zorgen dat informatie voor de leerlingen duidelijk is, wordt zoveel mogelijk visueel gemaakt door middel van picto’s, foto’s en gebaren. Ook zetten we de methode 'Leespraat' in om de communicatie te verbeteren. De sfeer in de groep is te omschrijven als ‘gemoedelijk’. Binnen de groep is veel aandacht voor duidelijkheid en structuur, maar is er zeker ook plaats voor humor en ontspanning. Dit komt het welbevinden van de leerlingen ten goede.

De Violier


Wij zijn de "Violier-groep". Onze groep bestaat uit leerlingen van ca. 11-14 jaar, die de overstap maken van het SO naar het VSO.
Naast de cognitieve vakken rekenen, lezen, schrijven en taal houden we ons een aantal uur in de week bezig met praktische vakken. We vinden het erg leuk en leerzaam om in de leerlingkeuken allerlei vaardigheden te leren om maaltijden of lekkernijen te bereiden. Verder leren we schoonmaken: tafels en stoelen schoonmaken, stof afnemen, stofzuigen etc. We leren deze vaardigheden met stappenplannen.
In de techniekruimte of in het klaslokaal krijgen we onderwijs in de expressie vakken beeldende vorming en muziek. Beeldende vorming bestaat in onze groep uit: textiele werkvormen, tekenen, houtbewerking, werken met papier, verf en allerlei andere materialen waar we mooie werkstukken van maken. We genieten hier erg van.
Op de laptop leren we 1x per week van alles en nog wat op gebied van de media. De juf maakt in onze groep een start met het onderwijzen in mediawijsheid: welke mooie kanten en welke gevaren heeft mediagebruik?
Gedurende het schooljaar werken we rond ongeveer 5-7 thema's die gericht zijn op geschiedenis/ natuur/ cultuur etc.
Ten slotte leren we op een goede manier met onszelf en de omgeving omgaan door het vak sociale vaardigheden en door spel.
Zoals u wel zult begrijpen leren wij erg veel en hebben wij het met elkaar heel goed naar ons zin!

De Anemoon


Leerlingen van 14-18 jaar zijn welkom in de groep Anemoon. In deze groep zijn we veel bezig met de voorbereiding op het werk. Daarom krijgen de leerlingen lessen in koken, houtbewerking en tuinieren. Maar de leerlingen gaan ook stage lopen. De eerste stage is samen met de juf en andere leerlingen, de volgende stage is bij iemand in huis en pas daarna gaan de leerlingen op externe stage. Om hen hierop voor te bereiden, krijgen zij lessen over hulp vragen, samen werken en oefenen zij werknemersvaardigheden. Om het jaar gaan we met elkaar op kamp. De leerlingen helpen dan ook mee met boodschappen doen, de maaltijd voorbereiden e.d. Op deze manier kunnen zij het geleerde op kamp ook toepassen in de praktijk!
© 2023 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring