Doelgroep

De Samuëlschool biedt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot ongeveer 19 jaar (indicatie ZML) en aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (indicatie ZML-EMB). Hierbij kunt u denken aan leerlingen met een lager IQ (verstandelijke beperking) of aan leerlingen met een lichamelijke en/of psychische beperking zoals ADD, Syndroom van Down, ASS etc.
De leerlingen zijn verdeeld over verschillende heterogene groepen. De groepen zijn dus samengesteld uit leerlingen met verschillende niveaus en leeftijden. Bij de groepsvorming wordt rekening gehouden met het niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeftijd en de didactische leeftijd.
De totale ontwikkeling van de leerling staat bij ons centraal. Voor elke leerling stemmen wij het onderwijsaanbod af op de specifieke kenmerken en het niveau van deze leerling.
Daarnaast maken wij ook gebruik van (externe) specialisten. Hierbij kunt u denken aan een orthopedagoog, fysiotherapeut, logopediste, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker etc.
Door onze manier van werken willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke zorg- en hulpvragen van onze leerlingen.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring