logo Samuelschool

Doelgroep

De Samuëlschool biedt onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot ong. 19 jaar (indicatie ZML) en aan kinderen met een ernstig meervoudige beperking (indicatie ZML-EMB). Hierbij kunt u denken aan een kind met een lager IQ (verstandelijke beperking) met een lichamelijke en/of psychische beperking zoals ADD, Syndroom van Down, ASS etc.
De leerlingen zijn verdeeld over verschillende heterogene groepen.  Dit houdt in dat er verschillende niveaus en leeftijden in de klas zitten.
De groepen worden gevormd op basis van hun niveau op sociaal-emotionele ontwikkeling, enigszins leeftijd en didactische leeftijd.
Wij vinden het belangrijk dat de totale ontwikkeling van het kind centraal staat.
Voor elk kind stemmen wij het onderwijsaanbod af op de specifieke kenmerken van de leerling en houden wij rekening met het eigen niveau.
Daarnaast maken wij ook gebruik van (externe) specialisten. Hierbij kunt u denken aan een orthopedagoog, fysiotherapeut, logopediste, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker etc.
Wij hopen door op deze manier te werken zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke zorg- en hulpvragen van het kind.
© 2021 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring