Pedagogische visie

Ieder kind heeft gaven en talenten ontvangen van de Heere God, ieder kind is uniek en waardevol! Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is een goede relatie tussen de leerkracht en het kind. Verder hechten wij veel waarde aan een veilig schoolklimaat.
Naast de leervakken en het aanleren van praktische vaardigheden besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Het aanleren van sociale vaardigheden en sociale redzaamheid heeft een grote plaats op onze school. In ons onderwijs bereiden wij uw kind voor op zijn of haar toekomstige plaats in de maatschappij. Dat kan vervolgonderwijs zijn, dagbesteding of werk. Ons onderwijs is geslaagd als het kind op zijn of haar niveau wordt aangesproken en wordt gestimuleerd om te groeien in een veilig klimaat.
In ons onderwijs en in onze zorg voor de leerlingen willen we als personeel samenwerken met ouders en verzorgers, maar ook met eventuele hulpverleners en anderen buiten de school die bij de zorg voor een kind betrokken zijn. Onderlinge afstemming en samenwerking vinden wij belangrijk. Dit sluit ook aan bij ons motto: ieder kind is uniek en waardevol, samen werken wij aan optimale groei!
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring