logo Samuelschool

Team Samuëlschool voor ZML

Het team van de Samuelschool - afdeling ZML bestaat uit de verschillende teamleden, zoals:

Directeur bestuurder: Is verantwoordelijk voor het besturen van alle scholen die vallen onder de stichting 'SO randstand'.
Locatiedirecteur: Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan het team en voor de organisatie van het onderwijs.
Intern begeleiders: Zijn verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de leerlingenzorg.
Leerkrachten: Zijn verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep.
Leerkrachtondersteuners: Voeren onderwijsgevende en begeleidende taken uit.
Onderwijsassistenten: Assisteren bij het geven van onderwijs.
ICT-er: Is verantwoordelijk voor het in bedrijf houden van de computers en verdere media apparaten in de school, in samenwerking met een ondersteunend bedrijf.
Logopedisten: Zijn gespecialiseerd in allerlei zaken rondom communicatie: taal, spraak, adem, stem, enz.
Stagebegeleiders: Zijn verantwoordelijk voor het regelen van stages en begeleiden van stageprocessen.
Ambulant begeleiders: Bieden begeleiding en ondersteuning aan basisscholen en voortgezet onderwijs die ZML-leerlingen op school hebben.
Schoolmaatschappelijk werker: Heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstanties
Administratief medewerkster: Draagt zorg voor alle administratieve handelingen.
Conciërge: Verricht allerlei hand- en spandiensten rondom het beheren van het schoolgebouw.

Betrokkenen bij de school zijn:
Fysiotherapeuten: Leerlingen met een indicatie kunnen op school fysiotherapie krijgen, betaald door hun eigen zorgverzekering.
Orthopedagoog Driestar Educatief: Is verwoordelijk voor diagnostisch onderzoek, biedt ondersteuning aan betrokkenen en is betrokken bij overleg en deskundigheidsbevordering.
Schoolarts: Volgt de ontwikkeling van de leerlingen en heeft een adviserende rol.

Een echt team heeft vele stemmen, maar één hart!
© 2021 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring