Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit twee leden van de ouders en twee leden van het personeel. De leden voor de raad worden gekozen indien er voldoende kandidaten zijn. Vanuit het bestuur treedt de directeur op als contactpersoon en is bij de vergaderingen aanwezig.
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit zes personen. Van elk van de vijf scholen van onze stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad neemt één persoon uit de medezeggenschapsraad van elke school zitting in de GMR. Daarnaast wordt aan de GMR een zesde persoon toegevoegd. Dit is wettelijk vereist, omdat in de MR en de GMR altijd het aantal ouders en het aantal personeelsleden gelijk moet zijn.
 Aan de orde komen diverse agendapunten in het belang van de leerlingen, ouders, personeel en de organisatie van de school. Inbrengen van agendapunten kan schriftelijk bij de secretaris van de raad.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:
Leden namens de ouders:
Mw. B. Hoogendoorn (ZML)
Mw. A. Boon (Gedrag)
Leden namens het personeel:
Marijke Dingemanse (ZML)
Helene Kasbergen - Secretaris (Gedrag)

De MR is via het volgende emailadres te bereiken: mr@samuelschoolgouda.nl


© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring