Aanmelding leerlingen

Indien ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden op onze school, kunnen ze contact opnemen met de intern begeleider of teamleider. Dit kan zowel voordat er een TLV is aangevraagd of nadat een TLV is afgegeven. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. Ouders maken kennis met het ZML en zij hebben de gelegenheid om vragen stellen. Daarnaast zal de procedure van aanmelding worden besproken.   

Als ouders besluiten om hun kind aan te melden op de Samuëlschool, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de intern begeleider en iemand van de directie. Ouders ontvangen een aanmeldingsformulier en een formulier voor de grondslagverklaring of respecteerverklaring. Deze formulieren kunnen na het gesprek worden ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd naar de school. De nieuwste versie van het aanmeldformulier is alleen bij de school op te vragen, oude formulieren worden niet in behandeling genomen.
Ondertekening van de grondslagverklaring of respecteerverklaring is voorwaarde voor toelating op school. Een kind wordt pas definitief ingeschreven als er een TLV voor ZML onderwijs afgegeven is en de CvB een positief advies geeft over toelating.

Ieder schooljaar zijn er 2 instroommomenten voor nieuwe leerlingen: na de zomervakantie en na de kerstvakantie.

Belangrijk!
Ouders/verzorgers die hun kind voor het eerst willen aanmelden voor het Speciaal Onderwijs, dienen eerst contact op te nemen met de basisschool van hun keuze. Deze basisschool is namelijk verantwoordelijk om een passende plek te vinden. De basisschool zal bij het aangesloten samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.
We vragen de ouder/verzorgers om ook onze school vroegtijdig van de aanvraag op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij in een vroeg stadium betrokken zijn bij de TLV-aanvraag.

U bent altijd welkom voor een oriëntatiegesprek op school. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en komt u meer over de school te weten. Ook kunnen we het vrijblijvend over het (voorgezet) speciaal onderwijs hebben als mogelijke onderwijsvorm voor uw kind.
U kunt een afspraak voor een oriëntatiegesprek maken met de intern begeleiders van de school: Cobie Kersseboom (SO) of Marja Zeelenberg (VSO). U kunt telefonisch een afspraak maken via Contact.
 
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring