logo Samuelschool

Aanmelding leerlingen

Als het gaat om de aanmelding van leerlingen zijn er verschillende mogelijkheden. Vaak is er eerst een informeel contact waarin gesproken wordt over onze onderwijsvorm en identiteit. Daarnaast worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een oriënterend gesprek tijdens een kenninsmakingsbezoek aan onze school.

Voor toelating tot het ZML-onderwijs heeft de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal Onderwijs nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door een samenwerkingsverband (SWV). Onze school is voor het SO aangesloten bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba en voor het VSO bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet onderwijs (RefSVO).
 
Ook vragen wij de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen een grondslagverklaring of een respecteerverklaring m.b.t. onze identiteit te ondertekenen. Zie verder het onderdeel 'Identiteit'.

 
Belangrijk!
Ouders/verzorgers die hun kind voor het eerst willen aanmelden voor het Speciaal Onderwijs, dienen eerst contact op te nemen met de basisschool van hun keuze. Deze basisschool is namelijk verantwoordelijk om een passende plek te vinden. De basisschool zal bij het aangesloten samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen.
We vragen de ouder/verzorgers om ook onze school vroegtijdig van de aanvraag op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij in een vroeg stadium betrokken zijn bij de TLV-aanvraag.

Nadat er een TLV is afgegeven, kunnen ouders/verzorgers hun kind bij ons op school officieel aanmelden. Dit kan door middel van het aanmeldingsformulier. Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van het kind, wordt het kind ingeschreven en geplaatst.
 
Plaatsing is bij voorkeur aan de start van het nieuwe schooljaar of na de kerstvakantie. Indien noodzakelijk is een tussentijdse plaatsing in goed overleg soms ook mogelijk.
 
Tijdens het aanmeldtraject is het vaak nodig om gegevens te verzamelen en/of te delen met andere instanties (bijvoorbeeld voorschoolse opvang, dagverblijf). Daarvoor hebben we toestemming nodig van ouders/verzorgers. Dit formulier is toegevoegd aan het onderstaande aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier

Aanmelding leerling

Geen bestand geselecteerd Bladeren
* = Verplicht veld
Klariska Kleijer
Directeur
© 2022 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring