Zorgondersteuning

Zorgondersteuning wordt geboden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om onderwijs te volgen op onze school. Het kan hier gaan om begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging . Dit wordt een onderwijs-zorgarrangement genoemd.

Deze zorg tijdens onderwijsuren wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Een indicatie kan gegeven worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Een combinatie is ook mogelijk.
Als wij op school zien dat een onderwijs-zorgarrangement voor een leerling zinvol of noodzakelijk is, zullen wij contact met de ouders/verzorgers opnemen. We bespreken dan wat het kind extra nodig heeft, naast de ondersteuning die door de school geboden wordt.

1.
Jeugdwet (indicatie via gemeente/sociaal team)
Als de aanspraak op de Jeugdwet van toepassing is, loopt de aanvraag via de gemeente waar het kind woont.
Op dit moment zijn de gemeentes nog volop in ontwikkeling om deze onderwijs-zorgarrangementen goed te laten lopen. Onze school heeft contact met diverse gemeentes waar onze leerlingen wonen. Over het algemeen is het zo dat de ouders/verzorgers het (eerste) contact met de gemeente hierover moeten opnemen. De gemeente gaat dan samen met de ouders/verzorgers kijken wat het kind nodig heeft. Dit gebeurt vaak via een sociaal team (jeugd). De school (schoolmaatschappelijk werkster) kan bij dit gesprek aansluiten om zo goed mogelijk de zorg in kaart te brengen.

2.
Wet langdurige zorg (CIZ indicatie, via MEE)
Als er sprake is van aanspraak op de Wet langdurige zorg is er een CIZ indicatie nodig. Informatie hierover kunt u vinden bij MEE, zie www.mee.nl. Medewerkers van MEE kunnen de ouders/verzorgers begeleiden bij de aanvraag van de CIZ indicatie. Indien nodig zullen we vanuit school rapportage aanleveren die gebruikt kan worden ter onderbouwing van de aanvraag.

3.
Zorgverzekeringswet
Als er sprake is van aanspraak op de Zorgverzekeringswet is een indicatie van een wijk- of kinderverpleegkundig/arts nodig. Deze kunnen de ouders hierin verder begeleiden.

In het algemeen willen wij de ouders vragen bij een aanvraag voor ondersteuning op school altijd vooraf contact op te nemen met school. Zeker als het gaat om begeleiding in de klas willen we zo min mogelijk verschillende zorgaanbieders inzetten. De voorkeur van school gaat sterk uit naar Agathos. Zij kunnen de zorg/begeleiding van verschillende kinderen combineren, zodat er zo min mogelijk verschillende mensen in de klas zullen zijn. Bij verschillende gemeentes hebben zij ook een contract.

Agathos biedt zowel zorg in natura (ZIN) als zorg via een persoonsgebonden budget (PGB). Voor ouders/verzorgers is ZIN meestal het gemakkelijkst.
Voor de inzet op school maken we afspraken die regelmatig geëvalueerd worden.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring